Lezing

Minnenijd. Ongetwijfeld een leuk en interessant onderwerp voor u en uw leden.

Als bachelor in de gezinswetenschappen ben ik al een paar jaar met dit onderwerp bezig.

Ik kom vertellen over de minnenijd, over wat dat doet met een mens, over waar het vandaan komt en over de problematiek die het meebrengt in relaties.

Ik vertel vanuit verschillende invalshoeken, vanuit diverse perspectieven. Over de verschillende soorten van liefdesjaloezie, de verschillende oorzaken,…

Als we minnenijd filosofisch bekijken, wat is er dan over te vertellen ? Ik behandel verschillende vragen, zoals “zit jaloezie in onze bovenkamer ?” Of “worden we geacht zo te zijn door de maatschappij ?”

En ook “komt het evenveel voor bij mannen en bij vrouwen ?” “Zijn er verschillen ?” “Vindt het misschien zijn oorzaak in onze kindertijd ?” “Is het een ziekte ?” “Een stoornis ? “ “Of is het doodnormaal ?”

Ook belangrijke vragen: “hoe kunnen we ermee omgaan ? “ “Als jaloers persoon ? En als diegene waarop de minnenijd geprojecteerd wordt ?”

Als rode draad tijdens de voorstelling het verhaal van Florentine en Masimo. In hun relatie speelt liefdesjaloezie een cruciale rol. En tussendoor muziek, een tekst,.. en voor elke deelnemer het uitgeschreven verhaal van Florentine en Masimo.

Achteraf gelegenheid tot vraagstelling.

Duurtijd : ca. 2 uur met een korte pauze.

Mail ons voor een prijsaanvraag, deze is mede afhankelijk van de reisonkosten.