Wist je dat?

Wist je dat...

 1. het een misverstand is dat minnenijd hoofdzakelijk een vrouwelijke emotie is ?
 2. partnergeweld heel erg vaak een directe link heeft met minnenijd, met jaloezie in de liefde ?
 3. dat passionele moorden bijna altijd met jaloezie te maken hebben ?
 4. jaloerse mannen eerder fysieke agressie gebruiken en vrouwen meestal psychische terreur ?
 5. er erg weinig wetenschappelijke literatuur te vinden is over dit onderwerp ?
 6. minnenijd daarentegen in de literatuur massaal aanwezig is ?
 7. jaloezie in de liefde van alle tijden is ? Michel de Montaigne, geboren in 1533 schreef al in zijn essays over 'de verwoestende kracht ervan in het leven van een vrouw'.
 8. ook Aristoteles, Thomas van Aquino, Roger Bacon en Jean-Jaques Rousseau er over geschreven hebben ?
 9. Volgens Beertrand Russell jaloersheid een van de machtigste oorzaken van verdriet is ?
 10. dat ziekelijke jaloezie misschien iets te maken heeft met het afspiegelen aan anderen ? Afspiegelen aan de (vermeende) concurrent in concreto.
 11. dat mensen die ziekelijk jaloers reageren op hun partner, zo duidelijk dat iedereen het ziet, heel vaak dat zelf niet zien en vinden dat er niets aan de hand is en dat ze hun gedrag heel normaal en redelijk vinden ?
 12. er verschillende theoretische visies zijn over dit onderwerp, variërend tussen “het zit in onze genen” tot “het is een gevolg van onze maatschappelijke visie”? En nog een hoop andere benaderingen en visies.
 13. Dat veel mensen ook absoluut geen jaloezie in zich hebben ? Salvador Dali stimuleerde zijn grote liefde en muze Gala om de nacht door te brengen met meerdere andere mannen.
 14. minnenijd en stalking heel vaak een direct verband hebben ?
 15. sommigen beweren dat jaloezie zijn oorzaak vindt in verlatingsangst van diegene die jaloers is, en dat volgens anderen de oorzaak moet gezocht worden in de bindingsangst van de partner.
 16. iemand zei : het is met liefde en jaloezie zoals met alles in de wereld : Het heeft de normatieve kracht van de gepercipieerde werkelijkheid. Met andere woorden : wat men geleerd heeft wordt als vanzelfsprekend aanzien, ondanks dat het misschien anders is.
 17. er verschillende mogelijkheden zijn om problematische jaloezie in de liefde aan te pakken, leefbaar te maken, er mee om te gaan, zowel als 'dader' en als 'slachtoffer' ?